खेडशी नाका येथे सापडले खवले मांजर

Google search engine
Google search engine

वन विभागाने दिले जीवनदान

रत्नागिरी | प्रतिनिधी : रत्नागिरी शहरातील खेडशी नाका येथील परिसरातील खवले मांजर आल्याची माहीती केतन साळवी यांनी दुरध्वनीव्दारे वन विभागाला दिली.

कळविलेल्या माहितीचे अनुषंगाने सदर मानवी वस्तीत आलेल्या खवले मांजाराची रेस्क्यु करणेसाठी वनविभागाचे वन्यप्राणी बचाव पथकाने तात्काळ घटनास्थळी पोहचून खवले मांजरास वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सुरक्षीतरित्या ताब्यात घेवून खवले मांजराची पशुवैद्यकिय अधिकारी यांजकडून तपासणी करुन ते सुरक्षित असल्याची खात्री करून घेवुन नैसर्गिक अधिवासात सुखरुप सोडून देण्यात आले.

या बचावकार्यात वनपाल पाली श्री. एन एस गावडे, वनरक्षक रत्नागिरी श्री. प्रभू साबणे व वनरक्षक जाकादेवी श्रीमती. शर्वरी कदम यांनी खवले मांजरास ताब्यात घेवून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले.

सदरचे बचावकार्य विभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी (चिपळूण) दिपक खाडे, व सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रा.), रत्नागिरी (चिपळूण) सचिन निलख यांचे मार्गदर्शनाखाली व प्रकाश सुतार, परिक्षेत्र वन अधिकारी, रत्नागिरी, व त्यांचे अधिनस्त वनपाल पाली एन एस गावडे, वनरक्षक रत्नागिरी प्रभू साबणे व वनरक्षक जाकादेवी श्रीमती शर्वरी कदम यांनी पूर्ण केले. मानवी वस्तीमध्ये किंवा संकटात सापडलेले वन्यप्राणी आढळल्यास याबाबत तात्काळ माहिती देण्याकरता वनविभागाचा टोल फ्रि क्र. १९२६ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन वनविभागामार्फत केले गेले आहे.